+359894 221 228

Продукт

Categories and products

Types and attributes

Независимо от сферата на дейност типове и атрибути дават възможност да категоризирате Вашите продукти по всевъзможни характеристики.

атрибути

Tree structure

Except in tabular form you can browse your products and categories in a tree structure

tree

Search

Fast and easy product search using various parameters

list

Labels

Generating product labels for using with barcode scanners

label

Contractors

Customers

Independent of the source of sale - e-shop, real store or other, Your clients are in one place.                              Automatic VAT (VAT) validator for EU companies

customer

Suppliers

Know at any moment your obligations to your suppliers

Companies

Поддържане на неопределн брой фирми с индивидуално номериране. Автоматичен ДДС(VAT) валидатор за Европейския съюз. Поддръжка на ежегодно нулиране на номерата и произволен префикс на фактурите (номера, дата и др)

Price and promotions

Discounts

Задаване на отстъпка използвайки екрана на самия продукт.

отстъпки

Discount parameters

Задаване на отстъпки на няколко нива - продукт, категория, клиенти и др.

отстъпки

Coupons

Кодове за отстъпки с начална и крайна дата

купон

Sales

Sales, Offers, Orders

Няколко режима на продажбите в зависимост от нейното състояние.

качество

Invoicing

Фактуриране на цяла, част или няколко продажби в една фактура и удобен интерфейс за изпращане на месечните фактури към Вашия счетоводител. Печат на фактурите на няколко езика.

качество

Waybills

Generate waybills - Speedy, Econt(в разработка).

качество

Reports

Filter by customers, products, source etc.

качество

Purchases

Purchases, quotes

Автоматично генериране на доставки при минимални количества (в разработка).

качество

Invoice receiving

Прикачване на получените фактури като файл към съответната доставка или генериране на таква в отделен документ. Удобен интерфейс за изпращане на месечните получени фактури към Вашия счетоводител

качество

Reports

Подробни графики и справки по доставчици, складове и периоди.

качество

Складове

Unlimited warehouses

Заприхождаване на стоката по складове.

качество

Stock transfer and revisions

Прехвърляне на стока от склад в склад и ревизиране на количествата по складове.

качество

Users

User groups

История на операциите извършени от всеки един потребител

качество

Permissions

За всяка потребителска група може да задавате гъвкави права на достъп до системните операции и модули

качество

Localization

Internationalization

Неограничен брой езици за всички документи, или външни модули - напр. електронен магазин.

качество

Currencies

По стандарт в Centryl са зададени три валути - BGN, USD и EUR, но системата поддържа неограничен брой с автоматична актуализация на курсовете по Централна Европейска Банка

качество

Taxes

Изключително гъвкав модул за конфигуриране на такси по различни параметри - прости и с наслагване.

качество

E-commerce

High quality e-commerce websites

100% качество на изработка и използване на най-модерните технологии и похвати необходими за изграждането на един съвременен интернет магазин.

качество

SEO

"Onpage" SEO оптимизация необходима за леснотото откриване на сайта Ви в търсачките

качество

Intelligent filters

Напълно автоматизираните филтри по продуктови атрибути дават възможност на Вашите клиенти лесно да се ориентират при избора на продукт

качество

Languages and currencies

Поддръжка на всички езици и валути

качество

Payment methods

Наложен платеж, банков превод, Paypal и др.

качество

Templates

Ако сте запознати с HTML и CSS може да редактирате Вашия дизайн, да тествате и след като сте убедени в резултата да го публикувате

качество

Speed

В пъти по-бърз от конкурентни продукти (дори без кеширане). Много важно за SEO и мобилните версии на електронния магазин. Всъщност смеем да твърдим, че няма да намерите по-бърз електронен магазин с подобна функционалност. Виж технология.

качество

Sale networks

Ebay, Amazon etc

Synchronization of products with external sale networks.

Sale networks

Custum

Изграждане на друга система напр. електронен магазин на произволен компютърен език използващ нашето API за функционалността. Всъщност дори нашия вграден електронен магазин работи на този принцип.

Custum

POS terminal

This section is under construction

Manufacturing

This section is under construction

Distributors

Nomenclature

Provide your dealers with a complete list of your products and their descriptions with predefined pricing

Nomenclature

Two-way communication

Programmatically generated orders from your distributors

Two-way communication

Technology

RIA

Desktop like interface.

quality

Websockets

Full duplex client-server(browser) communication for maximum transfer speed

websockets

CL Framework

Specially developed framework for building Centryl functionality and interfaces

cl framework

Platform

Hosting

VPS, Cloud technology

Linux based

Centryl core 2.0+

Platform - Dart (Google)

Database - PostgreSQL

Е - commerce

Server - Dart (Google)

Client - HTML5/CSS3/JavaScript

POS - terminal

Server - Dart (Google)

Client - HTML5/CSS3/Dart

websockets